Công nghệ bảo mật nào tốt nhất

Ngày nay bảo mật càng ngày càng phát triển các công ty chuyên về bảo mật được thành lập. Nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh online cũng như các nhà băng, chính phủ các nước. Nhằm bảo mật cũng như xây dựng các phần diệt virus và bảo vệ các cơ sở dự liệu online của mình và bảo vệ việc xây dựng chính quyền điện tử. Ngành bảo mật cực kỳ quan trong như trong ngành vũ trụ, ngành hàng không, ngành quân sự, ngành ngân hàng, ngành sản xuất các sản phẩm công nghệ.
Công nghệ giúp các nhà phát triển yên tâm phát huy hết tiềm năng của mình và cho ra đời các sản phẩm cao cấp. Tránh sự rình mò của đối thủ, tránh harker chôm chĩa các y tưởng cũng như các gián điệp trong thời nay.
Sản phầm bảo mật nhất đó là các sản phẩm của côn g ty công nghệ apple. Với thiết kỳ một phần mềm riêng hệ điều hành dành riêng cho nó. Cấm xâm nhập can thiệt vào hệ điều hành của thiết bị. Gồm các tính năng bảo mật rất hữu dụng cho người dùng và giúp cho nó an toàn hơn các dự liệu ghi trong iphone.


1. Tính năng backup trên Iphone thẳng trên icould
2. Tính năng xóa sạch dữ liệu sau 10 ngày
3. Tính năng tìm iphone
4. Mã hóa dữ liệu
5. Vô hiệu hóa các chức năng control sting
6. Tắt các dịch vụ định vị


Và tiêu chí của công ty apple là luôn luôn xem khách hàng là số 1. Bảo mật dữ liệu người dùng là trách nhiệm của công ty. Không công ty thứ 3 nào căn thiệt vào dự liệu người dùng cũng như tính năng của nó. Nó giúp cho người dùng yên tâm sử dụng cũng như lưu trự các dự liệu riêng và riêng tư của mình trong tất cả các sản phẩm apple không riêng gì iphone. Và chỉ cần 1 tài khoản icould bạn có thể đồng bộ tất cả các thiết bị sữ liệu trên tất cả các sản phẩm apple. Một điều thật tuyệt vời mà kh1o có hãng công nghệ nào có được.
Qua các việc trên cho thấy công nghệ bảo mật là một phần rất quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm mới, trong đời sống, cũng như bí mật quân sự. Tạo sự riêng tư bảo vệ quyên của khách hàng cao hơn. Giúp cho mọi thứ được bảo mật hơn đúng về bản chất cảu tất cả các giá trị nhất.
NHư câu chuyện chính phủ Mỹ mời nhà thầu tư nhân về bảo mật gói thầu lên đến 8 tỷ đô la. Một con số không hề nhỏ. Cho một đất nước chính phủ liên bang vô cùng tiên tiến như vật. Như vậy mọi người thấy được giá trị cũng như tầm qua trọng về công nghệ bảo mật.

phan mem diet virus

5 phần mềm diệt virus nhẹ nhất

Virus là một nỗi lo cho nhiều người sử dụng máy tính, người làm văn phòng hay kỹ sư cảu các công cty việc phát minh ra các phần mềm diệt virus rất quan trọng. Để bảo vệ các fiel lưu trữ và diệt các loại virus. Bất kỳ máy tính nào cũng như mọi người sử dụng máy tính đều sợ virus và mất các file dữ liệu quan trọng. Bởi vậy làm thế nào để phòng tránh cũng như giảm các tác hại từ virus vậy thì chúng ta nên làm thế nào. Thì chúng ta nên cài cho mình 1 phần diệt virus. Hiện nay ở thế thới củng như các nước sử dụng thường các phần mềm diệt virus của các công ty nhuu BKAV, Kaspersky, AVAst và nhiều công ty khác nửa. Và cáo trả phí lẫn không trả phí. Không chỉ các phần mềm trả phí và không trả. Cái nào cũng có cái hay cái khác cảu nó. Mà chưa chắc trả phí sẽ tốt.


Hiên tại có rất nhiều phần mềm diệt virus cho usb miễn phí tốt nhất dùng cho usb và cả máy tính cả ổ cứng di động. Nó đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng dùng cho cả usb và máy tính, và tất cả các sản phẩm kết nối với mới tính. Nó cũng là một trong nhưng phần mềm diệt virus nhẹ nhất và hiệu quả nhất. Được hiệp hội phần mềm virus công nhận là phần mềm diệt malware tốt nhất 2016 rất nhiều tính năng ưu việt.
Các phần mềm diệt virus miễn phí thường sử dụng
1. Phần mềm diệt Virus Avara 2017

phan mem diet virus
Là phần mềm diệt virus diệt virus tốt nhất năm 2017. Nó miễn phí hoàn toàn và diệt virus rất hiệu quả và nó có nhiều tính năng rất tốt. Bảo vệ các file máy tính cảu bạn hoàn toàn tự động. Khi các bạn lướt web cũng như lên email hay trò chuyện cùng bạn bè. Nhược điểm của nó là hơi năng khi vận hành. Tại vì phần mềm diệt virus luôn khởi động cùng window.
2. Phần mềm diệt virus AVG
Là phần mềm miễn phí tốt và có nhiều người sử dụng nhất trên thế giới. Nó Cho update thường xuyên cập nhật các chuẩn virus mới và nhiều chương trình torng phần mềm này. Ưu điểm cảu nó rất nhẹ
Sau đây là các phần mềm miễn phí diệt virus cho win 8, win 10. Và sử dụng cho tất cả dùng window xp, Vista, Win 7. Đó là một trong nhưng cách diệt virus ưu viết nhất và hiệu quả nhất.

Virus Symptoms

Below is a list of common symptoms that may indicate your computer has been infected with a virus.

Crashing, freezing and general slowness
If your computer has been running fine and then suddenly begins to crash, freeze up for long periods of time and exhibit overall slowness, chances are you have contracted a computer virus. While some misconfigured hardware or software might also cause this behavior, those symptoms tend to happen right after you have intentionally made a modification. Viruses can often run tasks that eat up your system resources which results in your system running slower than usual.  Try to identify what process or program is eating up your resources by running the Windows Task Manager.

 

Pop-Up Ads
Are you receiving pop-up messages even though you are running a pop-up blocker in your web browser? Most modern browsers (Chrome, Firefox, IE, Safari) include robust pop-up blockers, so pop-ups shouldn’t be a regular occurrence if you browser is up-to-date. It is time to be concerned if you are still receiving pop-ups even while none of your Internet browsers are open.  Most of these pop-ups claim that your computer is infected with a virus and that you should download xyz software to fix it.  Don’t download their recommended software, as it will just install more malware!!!  Instead, download a reputable malware removal program such as MalwareBytes.

 

Hijacked email accounts – reports of messages that you did not send
Some viruses or malware will send emails containing malicious links to contacts in your address book.  These messages may sometimes be detected by your email system administrator who happens to notice and unusual amount of email originating from your account, but more than likely you’ll find out because one of your security savvy friends will let you know they received a suspicious email from your address.  What do you do if your email account has been compromised… change your password immediately!  You may also want to alert your contacts that a malicious email was sent out from your account. Proceed to doing a full virus scan on your computer.
Warnings that your computer has been locked
Some malware masquerades as official looking notices from federal agencies such as the FBI or the CIA informing you that your computer has been locked due to some illegal activity (see example screenshots below).  The notice warns that you must pay a fine to unlock your computer or you will be arrested. These fines are only payable through untraceable MoneyPaks.  This type of malware is known as ransomware written by cybercriminals looking to make a fast buck at your expense.  Even after paying the money, these warnings remain.  If you encounter one of these viruses, do NOT pay to have your computer unlocked.  Instead, take your computer to to the ITS Help Desk to see if your files are recoverable.

 

Essential functions don’t work
Some viruses prevent essential functions from launching such as anti-virus software, the Windows task manager or other applications.  Viruses often try to block your anti-virus software from receiving the latest updates as a way defending its own existence.  You will likely have install another malware removal tool such as MalwareBytes to remove these threats.  Often times, you may need to use more than just one tool to rid your computer of a virus. If your computer suffers a severe virus infection, re-installing your operating system may be the only wan to ensure you computer is virus-free.

Viruses, Spyware, and Malware

What is malware?

“Malware” is a term for any software that gets installed on your machine and performs unwanted tasks, often for some third party’s benefit. Malware programs can range from being simple annoyances (pop-up advertising) to causing serious computer invasion and damage (e.g., stealing passwords and data or infecting other machines on the network). Additionally, some malware programs are designed to transmit information about your web browsing habits to advertisers or other third party interests without you knowing.

To protect all computers from unwanted attacks, IS&T provides Sophos anti-virus software free of charge to the MIT community. Sophos can be installed on Windows, Linux, and Mac computers.

Types of malware

Some categories of malware are:

 • Virus: Software that can replicate itself and spread to other computers or that are programmed to damage a computer by deleting files, reformatting the hard disk, or using up computer memory.
 • Adware: Software that is financially supported (or financially supports another program) by displaying ads when you’re connected to the internet.
 • Spyware: Software that surreptitiously gathers information and transmits it to interested parties. Information gathered includes visited websites, browser/system information, and your computer’s IP address.
 • Browser hijacking software: Advertising software that modifies your browser settings, creates desktop shortcuts, and displays intermittent advertising pop-ups. Once a browser is hijacked, the software may also redirect links to other sites that advertise, or sites that collect web usage information.

How malware gets through

Malware writers are very experienced in using tricks to get users to download their malware. Software that comes bundled with other software is often called a “Trojan Horse.” Peer-to-peer file sharing software bundles various types of malware that are categorized as spyware or adware. Software that promises to speed up your internet connection or assist with downloads will often contain adware. Another common way to infect a computer is through email containing a seemingly benign link or attachment.

Malware can exploit security holes in your browser as a way of invading your machine. Sometimes websites state that software is needed to view the site, in an attempt to trick users into clicking “Yes,” thus installing software onto their machines. Another trick is if you click “No,” many error windows display. Other sites will tell you that using a certificate makes their site “safe” which is not the case. Certificate verification means only that the company that wrote the software is the same as the company whose name appears on the download prompt.

Some malware provides no uninstall option, and installs code in unexpected and hidden places (e.g., the Windows registry) or modifies the operating system, thus making it more difficult to remove.

Computer Viruses

Introduction

A computer virus is a program that is designed to damage or disrupt the normal functions of your computer and its files. Like biological viruses, computer viruses attach themselves to a host, usually a program file, data file, or a file in your computer’s operating system. From here, it replicates itself, spreading the infection to other files.

How viruses are transmitted from computer to computer

Viruses can find their way onto your computer in many different ways. Viruses can be transmitted by email, in downloads from the internet, through network connections, by floppy disks or by CDs, particular those that have been burnt on a computer infected by viruses.

Common types of computer viruses

Computer viruses can cause very serious damage to your computer’s program and data files, as well as affect your computers hardware, such as your hard drive. What a particular virus will do to your computer depends on how it was programmed when created.
The basic types of viruses are –

Worm viruses

Worm viruses are self-contained programs that remain hidden and propagate via email or duplication. They modify existing software so that when run, the legitimate program spawns copies of the virus, which is then forwarded on in email or other files.

Boot viruses

Boot viruses attack the boot sectors on your hard drive and interfere with your computer’s basic operation, making your operating system run strangely or even corrupt it all together.

Macro viruses

Macro viruses tend to attack data files, like word documents and spreadsheets, causing you to lose files or cause your word or excel software to work incorrectly.

Trojan viruses

Trojan viruses pretend to be other software, the name therefore taken from the Trojan Horse in Greek mythology. Trojan viruses pretend to be a legitimate piece of software, but in reality can attack your hard drives, deleting files and re-writing system files. They cause your computer to become unstable, particularly when operating system files are deleted.

As a general rule, computer viruses only attack files in your computer. They do not attack your computer’s hardware, like the monitor, mouse or keyboard. However, some viruses will attack the files that operate your computer’s hardware, causing hard drives to re-format, video drivers to be deleted or your operating system to stop running. While this may cause your monitor to stop working properly, it doesn’t mean you need to get a new monitor.

E-mail Viruses

Email is probably the most common method for spreading viruses. Plain text email messages don’t normally spread viruses. Most email viruses are spread via attachments to email messages, or in email messages containing embedded executable code. For a virus contained in an email message to attack your computer, it will normally require your computer to execute some code. For example, your computer would need to open an attachment or open an html link embedded in the message. To protect yourself against email viruses it is important that you do not open attachments from senders whom you don’t know, or which come from a free email source such as hotmail or yahoo. If you use an email client to check your email, avoid clients that automatically open attachments (like Outlook Express).

Steps taken by CSU to minimise viruses

While CSU takes every precaution to protect against viruses, it is impossible to stop viruses altogether. CSU does maintain up to date anti virus definitions and performs regular scanning of email servers and internet traffic to minimise the University’s exposure to viruses. Even with these precautions, students and staff are encouraged to obtain and regularly use an anti-virus program for their home computers.

What to look for when buying Anti-Virus software

When buying Anti-virus software, look for a package which suits your operating system. For example, if you run Windows XP, look for a package that is recommended for Windows XP. Make sure that any software you buy includes an update function, where you can download virus definition updates to protect your computer from future types of viruses.

Steps on how to minimise your exposure to viruses

The best way to minimise your chances of getting a virus infection is to be proactive and follow some basic steps which are outlined below.

 • Purchase and install anti-virus software.
 • Make sure the software you select is compatible with your computer’s operating system, and offers an update service.
 • Make sure that you regularly update your anti virus software definitions. New viruses come out every day; so it’s important you make sure you have updated your virus definitions. Anti-virus software that hasn’t been updated for several months is practically useless in protecting your computer.
 • Make sure that you regularly scan your computer for viruses using your anti-virus software.
 • If your software allows, use its automatic protection features which will check for viruses whenever you turn on your computer.
 • Virus scan any new programs or other files that may contain executable files before you run or open them, particularly if it’s a freeware or shareware program.
 • Scan floppy disks before opening them.
 • Don’t open emails or email attachments that have been sent by a person or organisation you don’t know.

Beware of Virus Hoaxes

From time to time, you may receive “Virus Warning” emails. These emails, sent on by well meaning people, while seeming to alert you to a real virus threat, more often than not are merely hoaxes. Virus hoaxes are typically alerts that are passed on by naive users who think they are being helpful. The reality is that most of these warnings are designed to cause fear or simply confuse people. In some cases such messages contain instructions that, if followed, can result in damage to your computer. If you receive a message warning you about viruses, it is recommended that:

 • you do not forward the email;
 • you do not follow the instructions contained in the email or forward the email to others;
 • you ignore all such emails unless they are clearly from an authoritative source, and back up their claims with references to credible sources.